UWAGA!!!

Rozpoczęcie najbliższego kursu 15 kwietnia 2021 r.

ZAPRASZAMY : )

 

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii B musimy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy! Należy najpierw udać się do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, w celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby utworzyć PKK musimy posiadać następujące dokumenty:

– badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

– aktualną kolorową fotografię,

– dowód tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport),

– zgodę rodzica lub rodziców (gdy nie posiadamy ukończonych 18 lat) na formularzu pobranym w Starostwie lub w Biurze OSK BEST.

Z wygenerowanym PKK udajemy się następnie do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu zapisania na szkolenie. Zapisu można dokonać również drogą elektroniczną podając nr PKK, PESEL oraz podstawowe dane.