Kurs

Kurs dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje 32 godziny lekcyjne wykładów. Zajęcia podzielone są z reguły na 8 spotkań po 4 godziny. Terminy i godziny wykładów są każdorazowo ustalane z uczestnikami zajęć. Program zajęć obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z prawem o ruchu drogowym, zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Część praktyczną stanowi 30 godzin zegarowych bezpiecznej i pewnej jazdy odbywającej się w ruchu miejskim oraz na drogach poza obszarem zabudowanym. W trakcie zajęć uczy się przyszłych kierowców swobodnego parkowania między pojazdami oraz zawracania. Godziny zajęć praktycznych obejmują również przygotowanie pojazdu do jazdy oraz naukę jazdy po placu manewrowym, a mianowicie: jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu po prostej, i po łuku oraz ruszanie z miejsca na wzniesieniu. Z tymi elementami jazdy kursanci na pewno spotkają się na egzaminie państwowym.

Zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym będącym uwieńczeniem teoretycznej i praktycznej nauki jazdy.