Płatność

Należność za kurs można uiścić poprzez płatność w dogodnych ratach przez cały czas trwania kursu lub wpłacenie jednorazowo całej kwoty.

Płatności gotówkowe można dokonywać w biurze OSK BEST na ul. Dominikańskiej 2, bądź poprzez wpłatę na konto:

Bank PeKao 95 1240 2643 1111 0010 7016 2481